Coaching

 

Coaching

Een coachingstraject is een persoonlijk leer- en ontwikkeltraject in uw werk. Ik begeleid uw vraag en geef inzicht in het vraagstuk. Ik leer of verbeter vaardigheden en stuur in het vinden van oplossingen voor (persoonlijke) vragen. Daarbij zijn zorgvuldigheid en vertrouwen kenmerkend voor mijn werkwijze.

 
 

Personal Coaching

Personal Coaching is voor degenen die hun eigen functioneren tegen het licht willen houden, in algemene zin of in specifieke zaken waar men tegen aanloopt zowel privé als op het werk. De basis vormen 1 op 1 gesprekken. De menselijke maat staat daarbij centraal, dus geen vaste technieken maar pragmatisch gebruik makend van coachingsinstrumenten, die op jou van toepassing zijn. Het doel is behalve inzicht geven, het aanreiken van tools waarmee je in je eigen leven aan de slag kan.

 
 

Management coaching

De effectiviteit van de organisatie, afdeling of werkeenheid wordt sterk bepaald door de persoonlijke effectiviteit van de manager. Management coaching richt zich op meerdere niveaus, zowel op het eigen functioneren maar ook op de inhoud van beleidsbeslissingen en management keuzes. Vaak is de coach meer een klankbord en sparringspartner.