Methodieken en diensten

 

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een effectieve behandelmethode bij verschillende klachten, waaronder:
• Stressklachten, zoals overspanning, burn-out , depressieve stemmingen.
• Angstklachten, zoals sociale fobie, paniekstoornis.

Cognitieve gedragstherapie bestaat uit cognitieve therapie en gedragstherapie en beïnvloedt zowel de manier van denken als het gedrag. Soms ligt de nadruk meer op denken, soms meer op doen en laten. De aanpak is klacht- en/of probleemgericht en kortdurend. Het gaat vooral over moeilijkheden die in het heden spelen en veel minder over problemen die in het verleden hebben bestaan. Het stoelt op een open en gelijkwaardige samenwerkingsrelatie tussen coach en cliënt.

 
 

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een kortdurende behandelingswijze voor mensen die last hebben van de gevolgen van een schokkende gebeurtenis en/of negatieve ervaringen. Tijdig ingrijpen kan ziekteverzuim voorkomen of beduidend bekorten. Het stelt mensen in de staat in relatief korte tijd hun leven en werkzame bestaan weer naar tevredenheid te kunnen oppakken.

 
 

(Preventieve) Stresshantering

Stress hoeft geen probleem te zijn, zolang dit van korte duur is. Langdurige stress heeft vaak tot gevolg dat mensen niet meer lekker in hun vel zitten of zelfs overspannen raken. Een van de grootste problemen bij werkstress is dat mensen te lang met klachten blijven rondlopen. Bij vroegtijdige signalering en coaching kunnen gezondheidsproblemen worden voorkomen. Tijdens het coachen worden handvatten aangereikt om de balans te vinden tussen de verhouding draaglast/draagkracht.

 
 

Assertiviteitstraining

In training ‘assertiviteit’ leert men op een open en prettige wijze voor de eigen belangen op te komen, zonder dat je het belang van de ander uit het oog verliest.